Privatlivspolitik for mikroforlag.dk

§1: Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver mikroforlag.dk’s praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.

§2: Dataansvarlig

Forlaget Underskoven ApS, Store Kirkestræde 1, 1073 København K er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

§3: Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:
(a) at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;
(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have;
(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
(d) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
(e) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke
(f) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;
(g) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
(h) for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;
(i) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som Forlaget Underskoven måtte have.
3.2 Vores grundlag for behandling er:
(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.
(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
(c) Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.
(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Underskoven i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.
3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:
(a)  Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at Forlaget Underskoven kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Underskoven, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

§ 4: Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.
4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.
4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

§5: Personoplysninger - Børn

5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet udtrykkeligt samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

§6: Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende personoplysninger:
(a) personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og betalingsoplysninger (via Quickpay ved køb)
(b) personhenførbare oplysninger, som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.
(c) personhenførbare oplysninger, som du har givet os i forbindelse med nyhedsbrev og tilmelding.
(d) personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer, konkurrencer og svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.
6.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

§7: Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
7.2  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.
7.3  Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
7.4  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

§8: Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

§ 9: Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

§10: Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:
Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K
Telefon: 33 15 05 15

 

­